14 kwietnia 2024 r. minęła 1058 rocznica Chrztu Polski.

            Jest to państwowe święto ustanowione przyjęciem Ustawy z 22.02.2019 roku. Historycznie jest to data narodzin Państwa Polskiego. Chrzest księcia Mieszka I był jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Polaków. To jedna z najważniejszych dat w historii Polski - rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. Polska została włączona do grona chrześcijańskich, nowoczesnych krajów, a to zapewniło jej szybki rozwój i wzrost znaczenia wśród państw Europy.

            Na pamiątkę tego historycznego wydarzenia w klasach IV – VIII została przeprowadzona prelekcja oraz na szkolnym korytarzu została zaprezentowana gazetka o w/w tematyce. Symbolem naszych obchodów było również wywieszenie flagi, co podkreśla wagę tego święta.