Rok 2023 jest dla polskiej edukacji oraz całego środowiska oświatowego szczególnie istotny. 14 października br. mija 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej.

W dniu 13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, w naszej szkole obchodzono święto, popularnie nazywane Dniem Nauczyciela. Podczas okolicznościowego spotkania w sali gimnastycznej uczniowie starszych klas, przedstawili krótką historię powstania DEN, wręczyli każdemu nauczycielowi papierowe kwiaty przygotowane przez samych uczniów oraz rozdali medale, które wywołały uśmiech na każdej twarzy!

            Na zakończenie Pani Wicedyrektor szkoły – Barbara Piasecka złożyła życzenia dla całego Grona Pedagogicznego i Wszystkich Pracowników Szkoły.