W dniach 25 września oraz 13 października br. odbyło się spotkanie naszych uczniów z Policją. Podczas cyklu edukacyjnego w młodszych klasach policjanci przypomnieli dzieciom między innymi jakich zasad należy przestrzegać, aby bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz jak ważne są elementy odblaskowe dla pieszego. Mundurowi także przypomieli o numerach alarmowych, z których należy korzystać w sytuacji zagrożenia. Ponadto dzieci dowiedziały się jak trzeba postępować w kontakcie z osobami obcymi.

            Natomiast w klasach starszych wizyta była okazją do poruszenia problematyki narkotyków, dopalaczy i środków odurzających, a wszystko po to, by uświadomić młodzież, jakie zagrożenia pojawiają się wokół nich. Przekazali także podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przejawów demoralizacji. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami: nieletni, małoletni, czyn karalny czy też demoralizacja oraz dowiedzieli się, jakie są konsekwencje prawne popełnienia takich czynów i jakimi środkami oddziaływania wychowawczego dysponuje sąd rodzinny. Funkcjonariusze omówili także konsekwencje prawne wynikające z kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, w tym także kary za ich posiadanie, udostępnianie czy też handel.

            Wszystko to miało to na celu zwiększenie świadomości młodego pokolenia w kwestii zagrożeń internetowych i konsekwencji prawnych.