W miesiącu listopadzie w naszej szkole ruszyła realizacja przedsięwzięcia Projektu - "Bez barier wieku". Nawiązano współpracę z Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu. Jako pierwszą część projektu z uwagi na zbliżające się święto 14 listopada - Ogólnopolski Dzień Seniora postanowiono zrealizować pod hasłem "Jesienne kwiaty dla seniora".

            Celem głównym projektu jest wzmacnianie międzypokoleniowych więzi dzieci/młodzieży i seniorów.

Cele szczegółowe :

  1. Budzenie empatii w stosunku do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych
  2. Kształtowanie postawy wrażliwej na potrzeby innych
  3. Weryfikacji postrzegania - niwelowanie negatywnych stereotypów osób "trzeciego wieku".
  4. Promowanie norm i wartości godnych naśladowania.
  5. Ożywienie i wykorzystanie potencjału, wiedzy, umiejętności uczniów oraz właściwe go ukierunkowanie.
  6. Przygotowanie uczniów do rozumienia i pełnienia ról społecznych
  7. Rozwijanie kompetencji niezbędnych do działań o charakterze prorodzinnym i prospołecznym,
  8. Ukazanie korzyści wynikających z działań na rzecz innych
  9. Rozwijanie zdolności twórczych (plastycznych i polonistycznych)
  10. Zainspirowanie uczestników projektu do wspólnego działania oraz refleksji nad sobą i innymi

            Jesień w przyrodzie i jesień życia seniorów…. czas wciąż biegnie nieubłagalnie.... Wszyscy kiedyś będziemy wiekowymi ludźmi… Nikt nie będzie wiecznie młody. Warto pomyśleć o tych, którzy potrzebują naszej uwagi.  Samotnych, niepełnosprawnych, Pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej.

            Uczniowie naszej szkoły z pięknych, barwnych liści przygotowali jesienne kwiaty wraz z życzeniami skierowanymi do seniorów. Kwiaty zostały przekazane do DPS nr 2 w Sosnowcu, w przypadającym Dniu Seniora.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w projekcje i wkład włożony w przygotowanie kwiatów dla podopiecznych DPS-u.


Justyna Dysy

Ewa Pierzchała

image001
image002
image003
image004
image005
image006
image007
image008
image009
image010
image011
image012
image013
image014
image015
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15