Rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023

Klasa 2a


l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
 1/1/2020/2021 Edukacja wczesnoszkolna Zestaw podręczników Ja, Ty-My dla klasy 2  Didasko  859/1/2017
    Uczę się pisać, poznaję świat ( bo mam 6 lat)  Didasko  ISBN 9788363094935
   

Uczę się liczyć. Seria   Poznaję świat, (bo mam 6 lat).

 Didasko  
    Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, UCZĘSIĘ CZYTAĆ, PISAĆ I LICZYĆ - 1,2,3,4.

Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Harmonia  
    Małgorzata Podleśna ELEMENTARZ DO NAUKI CZYTANIA dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.  Harmonia  
    Agnieszka Borowska – Kociemba, Małgorzata Krukowska ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE cz.1,2. Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  Harmonia  
    Zestaw Ćwiczeń  Ja, Ty – My kl. 2 ( 6 poz.)  Didasko  
    Zeszyt do kaligrafii kl. 2, cz. 1,2    
    Litery do wyklejania i ozdabiania  Harmonia  844/1/2018
    Owoce, warzywa i szlaczki. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą.  Harmonia  
     KARTKA Z KALENDARZA Zestaw tematycznych kart pracy  Harmonia  295/2/2018
 1/3/2020/2021 J. angielski Jennnifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora – Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka Hello Explorer 1. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy Pierwszej szkoły podstawowej ( zeszyty ćwiczeń stanowi komplet do zestawu)   852/2/2018
         
         

Klasa 3

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
  Edukacja wczesnoszkolna Zestaw podręczników: Ja, Ty - My do klasy 2 DIDASKO  859/2/2018.
  Edukacja wczesnoszkolna Zestaw ĆWICZEŃ Ja, Ty-My kl.2 DIDASKO  
    Karta pracy do matematyki klasa 2 DIDASKO  
    Zeszyt matematyczny klasa 2; część 1 - 4 DIDASKO  
    Czytanie jest super Harmonia  
    Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. poziom 2, 3  Harmonia  
     Czytam proste teksty część 1,2 . Czytanie ze zrozumieniem na poziomie podstawowym  WIR  
   J. angielski   Hello Explorer 2 Nowa Era  830/2/2018 
    J. angielski  Ćwiczenia.  Zeszyt ćwiczeń Hello Explorer 2. Nowa Era  
         

Klasa 4

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
 1/4/2020/2021 Język polski   "NOWE Słowa na start! 4" Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej Marlena Derlukiewicz; Anna Klimowicz  Nowa Era  907/1/2017
 2/4/2020/2021  Język polski  "NOWE Słowa na start" Klasa 4 . Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej Praca zbiorowa  Nowa Era  
 3/4/2020/2021  Matematyka  "Matematyka z kluczem. Klasa 4" część 1,2. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  875/1/2017
 4/4/2020/2021  Historia  "Wczoraj i dziś. Klasa 4". Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fretsch, Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era  877/1/2020/2021
 5/4/2020/2021  Historia  "Wczoraj i dziś. Klasa 4". Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fretsch, Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era  
 6/4/2020/2021  Przyroda  "Tajemnice przyrody. 4". Podręcznik do przyrody do klasy czwartej szkoły podstawowej  Maria Marko - Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer   Nowa Era  863/2019
 7/4/2020/2021  Technika "Jak to działa?" Podręcznik do techniki dla klasy czwartej   Lech Łabecki, Marta Łabecka  Nowa Era  295/1/2017
 8/4/2020/2021  Język angielski  "Junior Explorer 4". Podręcznik do języka angielskiego Jennifer Heath, Michele Crawford, M. Mroik, K. Kłopska  Nowa Era  837/1/2017
 9/4/2020/2021  Język angielski   Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego  Jennifer Heath, Michele Crawford, M. Mroik, K. Kłopska  Nowa Era  
10/4/2020/2021  Plastyka  "Do dzieła! 4". Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej  Jadwiga Lukas, Krystyna Onak  Nowa Era  903/1/2017
11/4/2020/2021   Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie  "Wędrując ku dorosłości"  T. Król  Nowa Era  
 12/4/2020/2021  Muzyka  "Lekcje muzyki". Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej   Monika Gromek, Grażyna Kilbach  Nowa Era  852/1/2017
           

Klasa 5

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
1/5/2019/2020  Język polski  "NOWE Słowa na start! 5" Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej  Anna Klimowicz, Marlena Derulkiewicz  Nowa Era   907/2/2018
 2/5/2019/2020  Język polski  "NOWE Słowa na start" Klasa 5 . Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej  Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter  Nowa Era  
 3/5/2019/2020  Historia  "Wczoraj i dziś. Klasa 5". Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej  Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era  877/2/2018
 4/5/2019/2020  Historia "Wczoraj i dziś. Klasa 5". Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej  Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch  Nowa Era  

 5/5/2019/2020;

 Matematyka  "Matematyka z kluczem. Klasa 5; część 1".  Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  875/2/2018
 6/5/2019/2020  Matematyka   "Matematyka z kluczem. Klasa 5; część 2".  Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  
 7/5/2019/2020  Matematyka  "Matematyka z kluczem. Klasa 5; część 2".  Ćwiczenia do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  
 8/5/2019/2020  Matematyka   "Matematyka z kluczem. Klasa 5; część 2".  Zbiór zadań do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Praca zbiorowa  Nowa Era  
 9/5/2019/2020  Biologia  "Puls życia". Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej  Marian Sęktas, Joanna Stawarz  Nowa Era  844/1/2018
10/5/2019/2020  Biologia  "Puls życia klasa 5". Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej; Atlas anatomiczny - Tajemnice ciała  Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski  Nowa Era  
11/5/2019/2020  Technika  "Jak to działa?" Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Lech Łabecki, Marta Łabecka  Nowa Era  295/2/2018
12/5/2019/2020  Muzyka   "Lekcje muzyki". Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Monika Gromek, Grażyna Kilbach  Nowa Era  852/2/2018
13/5/2019/2020  Informatyka  "Lubię to" Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Michał Kęska  Nowa Era  847/2/2018
14/5/2019/2020  Język angielski  Podręcznik Junior Explorer 5  Jennifer Heath, Michele Crawford  Nowa Era  837/1/2017
15/5/2019/2020  Plastyka "Do dzieła 5!" Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Jadwiga Lucas, Krystyna Onak  Nowa Era  903/2/2018
16/5/2019/2020  Wychowanie do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości". Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wychowanie do życia w rodzinie - Ćwiczenia .   Teresa Krół

 Nowa Era Rubikon 2015

 
17/5/2019/2020 Geografia "Planeta Nowa". Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Nowa Era 906/1/2018
18/5/2019/2020 Geografia  "Planeta Nowa". Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej; Polska, Kontynenty, Świat - Atlas geograficzny dla szkoły podstawowej Kamila Skomoroko Nowa Era  
           

Klasa 5(ZET)

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
     Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Podręcznik  Harmonia  
    Ja i mój świat 3 - Etap zdania. Podręcznik część I i II   Harmonia  
    Pewny start. Funkcjonowanie społeczne  PWN  
    Pewny start. Koncentracja uwagi.  PWN  
    Pewny start. Grafomotoryka  PWN  
    Pewny start. Percepcja słuchowa  PWN  
    Pewny start. Wypowiedzi ustne i pisemne  PWN  
    Odgłosy przyrody. Zagadki obrazkowo - dźwiękowe .  Harmonia  
    Uczę się  samodzielności część 1 - Samoobsługa  Harmonia  
     Uczę się samodzielności część 2 - Uspołecznienie    

Klasa 6

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
1/6/2019/2020 Język polski    "NOWE Słowa na start! 6" Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Anna Klimowicz, Marlena Derulkiewicz  Nowa Era  907/2019
2/6/2019/2020 Język polski  "NOWE Słowa na start" Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Kuchta  Nowa Era  
3/6/2019/2020 Historia   "Wczoraj i dziś. klasa 6". Podręcznik do historii i społeczeństwa do szkoły podstawowej  Grzegorz Wojciechowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Sudryk - Fertch  Nowa Era  877/3/2019
4/6/2019/202 Historia  "Wczoraj i diś. Klasa 6". Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej   Bogumiła Olszewska, Wiesława Sudryk - Fertch  Nowa Era  
5/6/2019/2020 Matematyka    "Matematyka z kluczem. Klasa 6; część 1 i 2".  Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  875/3/2019
6/6/2019/2020  Matematyka   "Matematyka z kluczem . Klasa 6". Zeszyt ćwiczeń do matematyki  Marcin Braun, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  
7/6/2019/2020   Matematyka  "Matematyka z kluczem. Klasa 6". Zbiór zadań  K. Gałązka, H. Jakubowska, J. Janowicz, S. Lisowska  Nowa Era  
8/6/2019/2020   Biologia  "Puls życia". Podręcznik dla klasy 6  Joanna Stwarz  Nowa Era  844/2/2019
9/6/2019/2020  Biologia  "Puls życia ". Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej  Magdalena Fijałkowska - Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik  Nowa Era  
10/6/2019/2020  Geografia  "Planeta Nowa"Podrecznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej  Tomasz Rychwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński  Nowa Era  906/2/2019
11/6/2019/2020  Geografia  Planeta Nowa". Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej;   Kamila Skomoronko  Nowa Era  
12/6/2019/2020  Język angielski  Junior Explorer. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej   Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska  Nowa Era  837/3/2019
13/6/2019/2020  Język angielski  Junior Explorer . Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej  Sue Clarke, Marta Mrozik Dorota Wosińska    
14/6/2019/2020  Technika   "Jak to działa?" Podrecznik do techniki dla klasy 6 szkoły podstawowej   Lech Łabecki, Marta Łabecka  Nowa Era  295/3/2019
15/6/2019/2020  Muzyka  "Lekcja muzyki " Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej  M. Gromek, Grażyna Kilbach  Nowa Era   852/3/2019
           

Klasa 7

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
1/7/2020/2021  Język polski  " NOWE Słowa na start! 7" Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej  Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska  Nowa Era  907/4/2020  Nowa edycja 2020/2021
2/7/2020/2019  Język polski   " NOWE Słowa na start! 7" Podręcznikeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej  Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyska, Małgorzata Ginter  Nowa Era  Nowa edycja 2020/2021
3/7/2020/2019  Historia  "Wczoraj i dziś. Klasa 7". Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow  Nowa Era  877/4/2020/21 Nowa edycja 2020/2021 
4/7/2020/2021 Historia   "Wczoraj i dziś. Klasa 7".Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Ewa Fuks, Iwona Janicka, Katarzyna Panimasz  Nowa Era  Nowa edycja 2020/2021 
5/7/2020/2021 Matematyka  "Matematyka z kluczem" Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzry Janowicz, Wojciech Babiński, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej  Nowa Era  875/4/2017
6/7/2020/2021  Matematyka  Zeszyt ćwiczeń "Matematyka z kluczem " dla klasy 7 szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  
7/7/2020/2021  Biologia  "Puls życia". Podrecznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej  Małgorzata Jefimow  Nowa Era  844/3/2020/21  Nowa edycja 2020/2021 
8/7/2020/2021  Biologia  "Puls życia". Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska - Hasiec  Nowa Era  Nowa edycja 2020/2021 
9/7/2020/2021  Język angielski  Teen Explorer 7  Jannifer Heath, Michele Crawford   Nowa Era   837/4/2017
10/7/2020/2021  Plastyka  "Do dzieła!" Podręcznik do nauki plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak  Nowa Era  903/4/2017
11/7/2020/2021  Wychowanie do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości." Wychowanie do życia w rodzinie.Podrecznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej  red. Teresa Król    
12/7/2020/2021  Geografia   "Planeta Nowa". Podrecznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał  Nowa Era  906/3/2019      Nowa edycja 2020/2021 
13/7/2020/2021  Geografia   "Planeta Nowa". Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek - Nowakowska  Nowa Era  Nowa edycja 2020/2021
14/7/2020/2021   Chemia  "Chemia 7". Podrecznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski  Grupa MAC S.A.  1069/1/2019
15/7/2020/2021  Chemia  "Chemia 7". Zeszyt ćwiczeń  Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski  Grupa MAC S.A.  
16/7/2020/2021  Fizyka  "Spotkania z fizyką7". Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej  Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny - Różańska  Nowa Era  885/1/2017
17/7/2020/2021  Fizyka   "Spotkania z fizyką7". Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla szkoły podstawowej   Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny - Różańska  Nowa Era  

Klasa 8

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
1/8/2019/2020  Język polski  "Nowe słowa na start!" Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej  J. Kościerzyńska, M. Chmil, M. Szulc, A. Gorzałczyńska - Mróz  Nowa Era  907/5/2018
2/8/2019/2020  Język polski  "Nowe słowa na start!" Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej  j. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter  Nowa Era  
3/8/2019/2020  Historia  "Wczoraj i dziś". Podręcznik do historii dla klasy 8 szkoły podstawowej  Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska  Nowa Era  877/5/2018
4/8/2019/2020  Historia   "Wczoraj i dziś". Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 8 szkoły podstawowej  Krzysztof Jurek, Katarzyna Panimasz, Elżbieta Paprocka  Nowa Era  
5/8/2019/2020  Matematyka  Matematyka z kluczem. Podręcznik do klasy 8 szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzry Janowicz, Wojciech Babiński, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej  Nowa Era  875/5/2018
 6/8/2019/2020  Matematyka  Zeszyt cwiczeń. Matematyka z kluczem. Klasa 8  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  
 7/8/2019/2020  Matematyka  Matematyka z kluczem. Zbiór zadań . Klasa 8  J. Janowicz  Nowa Era  
8/8/2019/2020  Biologia  "Puls życia". Podrecznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej  Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas  Nowa Era  844/3/2018
9/8/2019/2020  Biologia  Zeszyt ćwiczeń "Puls życia ". Klasa 8  Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska - Hasiec  Nowa Era  
10/8/2019/2020  Fizyka "To jest fizyka" Podrecznik dla klasy 8 szkoły podstawowej  Marcin Braun, Weronika Śliwa  Nowa Era  818/2/2018
11/8/2019/2020  Fizyka   Zeszyt ćwiczeń. "To jest fizyka". Klasa 8   Marcin Braun, Weronika Śliwa  Nowa Era  
12/8/2019/2020  Język angielski  Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik do nauki języka angielskiego  M. Mann, S. Taylore - Knowles  Macmillan education  925/2018
13/8/2019/2020  Język angielski  Repetytorium ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń. Język angielski  K. Kotorowicz - Jasińska, Z. Pokrzewiński  Macmillan education   
14/8/2019/2020  Edukacja dla bezpieczeństwa  "Edukacja dla bezpieczeństwa". Linia II  Krzysztof Izbicki, Łukasz Wrycz - Rekowski  Operon  270/2010
15/8/2019/2020  W O S  "Dziś i jutro". Podręcznik dla szkoły podstawowej  Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia - Maćkowska, Tomasz Maćkowski  Nowa Era  874/2017
16/8/2019/2020  Geografia  "Planeta Nowa". Podręcznik dla klasy 8  Tomasz Rachwał, dawid Szczypiński  Nowa Era  906/2018
17/8/2019/2020  Geografia   Zeszyt ćwiczeń. "Planeta Nowa"  Ryszard Przybył  Nowa Era  
18/8/2019/2020  Chemia "Chemia 8". Podrecznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski  Grupa MAC S.A.  
19/8/2019/2020  Chemia "Chemia 8". Zeszyt ćwiczeń   Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski Grupa MAC S.A  

Klasa 1 Aut.

l.p.Tytuł podręcznikaWydawnictwo
 1 Zdobywam świat. Zeszyt matematyczny. Wydawnictwo MAC
 2 Mój elementarz. Wprowadzenie liter drukowanych wielkich. Wydawnictwo MAC
 3 Zeszyt kaligrafii. Wprowadzenie liter drukowanych wielkich. Wydawnictwo MAC
 4 Zeszyt do matematyki. Wprowadzenie cyfr. Wydawnictwo MAC
 5 Zdobywam świat. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych. Poziom 1 cz. 1,2,3. Wydawnictwo MAC
 6 Zdobywam świat. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych. Poziom 4 cz. 1,2. Wydawnictwo MAC
     
     

Klasa 3 Aut.

l.p.Tytuł podręcznikaWydawnictwo
 1 Pewny start. Odkrywam świat. Moja książka. Poziom A. PWN
 2 Ja i mój świat 2. Podręcznik. Część 1. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu.  Grupa Wydawnicza Harmonia
 3 Ja i mój świat 2. Podręcznik. Część 2. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu.  Grupa Wydawnicza Harmonia
 4 Ja i mój świat 2. Karty pracy. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Grupa Wydawnicza Harmonia
 5 Wiem jak to powiedzieć. Budowanie wypowiedzi dwuelementowych - struktura 1A i 1B - BOX  Eduksięgarnia.pl
 6 Pewny start. Odkrywam świat. Moje ćwiczenia. Poziom A. PWN
 7 Ja i mój świat 2. Zadania domowe. Etap wyrazu. Grupa Wydawnicza Harmonia 
     
     

Klasa 5 Aut.

l.p.Tytuł podręcznikaWydawnictwo
 1 Śladami pór roku. Grupa Wydawnicza Harmonia
 2 Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 3. Grupa Wydawnicza Harmonia
 3 Ja i mój świat. Piosenki i zabawy dla ucznió z autyzmem. Grupa Wydawnicza Harmonia
 4 Ja i mój świat. Etap obrazka. Podręcznik cz. 2. Grupa Wydawnicza Harmonia
 5 Pracuję z kartami pracy przez cały rok. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 1. Jesień. Grupa Wydawnicza Harmonia
 6 Odkrywam świat. Moje ćwiczenia. Poziom A. PWN
 7 Odkrywam świat. Moje ćwiczenia. Poziom B. PWN
 8 Pewny start. Cztery pory roku. Jesień. PWN
 9 Piosenki perełki. Zabawy z muzyką dla dzieci. Grupa Wydawnicza Harmonia
10 Piosenki cukierki. Zabawy z muzyką dla dzieci. Grupa Wydawnicza Harmonia
11 Karty obrazkowe. (Poznaj świat - kolory, Transport, Poznaję świat - zawody, Poznaję świat - emocje). Kapitan Nauka
12 Ciało. Obrazki dla maluchów. Olesiejuk sp. z o.o.
13 Odkrywam świat. (Zwierzęta wiejskie, Zwierzęta dzikie, Owoce, Warzywa, Dźwięki). Kapitan Nauka
14

4- elementowe historyjki obrazkowe. 6- elementowe historyjki obrazkowe. 8- elementowe historyjki obrazkowe.

Grupa Wydawnicza Harmonia
15 Ułożę, gdy pomyślę. Grupa Wydawnicza Harmonia 
16 DZIĘKUJĘ, PROSZĘ, PRZEPRASZAM. Opowiedania z ćwiczeniami. WIR
17 Zestaw dydaktyczny. Schematy. Wydawnictwo Arson

Klasa 8A Aut.

l.p.Tytuł podręcznikaWydawnictwo
 1 Komunikuje się z otoczeniem. Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w komunikacji. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 2 Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 3 Tacy jesteśmy. Karty pracy dla dzieci z problemami w zachowaniu oraz trudnościami z wyrażaniem i nazywaniem emocji. Grupa Wydawnicza Harmonia
 4 Co mnie otacz? Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Część 1,2. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 5 Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 1,2,3. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 6 Bardzo proste czytanki dla dzieci. Jesień. Zima. Wiosna. Lato. Szkoła. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 7 Mój rok. Część 1,2,3,4. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 8 Uczę się samodzielności. Część 1,2,3 (Samoobsługa, Uspołecznienie, Sfera poznawcza). Grupa Wydawnicza Harmonia 
 9 Wiem jak to powiedzieć. Budowanie wypowiedzi dwuelementowych (struktura 1A i 1B BOX). Budowanie wypowiedzi trzyelementowych (struktura 2A BOX), (struktura 2B BOX). Eduksięgarnia.pl
10 Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem. Część 1,2. Grupa Wydawnicza Harmonia 
11 W deszczu i w słońcu. Czytanie uczestniczące dla dzieci z trudnościami w porozumiewania się. Grupa Wydawnicza Harmonia 
12 Na zakupach. Ćwiczenia rozwijające i kształcące procesy poznawcze. Grupa Wydawnicza Harmonia 
13 Święta i obyczaje w Polsce. Ćwiczenia rozwijające i kształcące procesy poznawcze. Grupa Wydawnicza Harmonia 
14 Czytanko - miganki dla dzieci niemówiących. Część 1. Grupa Wydawnicza Harmonia 
15 Uzupełnianki logiczne. Materiały usprawniające logiczne myślenie i umiejętność kategoryzowania. Grupa Wydawnicza Harmonia 
16 Wytnij i ułóż. Grupa Wydawnicza Harmonia 
17 Ułóż figury. Materiały do ćwiczeń percepcji wzrokowej. Grupa Wydawnicza Harmonia 
18 Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy poznawcze. Grupa Wydawnicza Harmonia 
19 Wcześniej, teraz, później. 36 sytuacji doskonalących myślenie przyczynowo - skutkowe. Grupa Wydawnicza Harmonia 
20 Co mógłbyś (od)powiedzieć? Ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne. Grupa Wydawnicza Harmonia 

Klasa 8B Aut.

l.p.Tytuł podręcznikaWydawnictwo
 1 Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Podręcznik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Grupa Wydawnicza Harmonia
 2 Nowe historyjki społeczne. Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników. Grupa Wydawnicza Harmonia
 3 Kłopoty Tymona. Historyjki społeczne o tym, jak się zachować w różnych sytuacjach życia codziennego. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 4 Tymon rozumie innych. Historyjki społeczne o tym, jak się zachować w różnych sytuacjach zycia codziennego. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 5 Emocje i relacje społeczne - stymulacja. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 6 Pewny start. Funkcjonowanie społeczne. Poziom 2. Zajęcia rewalidacyjne. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 7 Pewny start. Dzisiaj w szkole - pakiet materiałów dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mój dobry rok. Pakiet.  Grupa Wydawnicza Harmonia 
 8 Pewny start. Mój dobry rok. Przyroda. Karty pracy. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 9 Pewny start. Poznać i zrozumieć uczucia. Uczucia w nas i w relacjach ze światem. Historyjki społeczne. Grupa Wydawnicza Harmonia 
10 Program rozwijania umiejętności językowych użytkowników AAC - komplet 3 części. Eduksiegarnia.pl
11 Ja i mój świat. Historyjki społeczne. Grupa Wydawnicza Harmonia 
12 Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami - ćwiczenia. Grupa Wydawnicza Harmonia 
13 Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poziom 1. Grupa Wydawnicza Harmonia 
14 Komunikuję się z otoczeniem. Grupa Wydawnicza Harmonia 
15 Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się. Grupa Wydawnicza Harmonia 
16 Co mnie otacza? Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Grupa Wydawnicza Harmonia 
17 Poznajemy zawody i miejsca pracy. Karty pracy. Grupa Wydawnicza Harmonia 
18 MówiKarteczki (pomoc komunikacyjna). Eduksiegarnia.pl
19 Świat dźwięków - zestaw do ćwiczenia percepcji słuchowej i rozwijania koncentracji. Seventh sea