Serdecznie zapraszamy Państwa oraz uczniów i wychowanków do udziału w akcji organizowanej przez Caritas Archidiecezji Katowickiej pn. ,,Dzień dobra", która jest radosnym świętem pomagania i celebrowania działalności wolontaryjnej. Odbędzie się 23 kwietnia br. na deptaku ul. Jordana w Katowicach.

Z poważaniem

Waldemar Bojarun

Wiceprezydent Miasta Katowic

W naszej szkole jest realizowany program przy wsparciu

Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

Наша школа реалізує програму

за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

 

 

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego musisz złożyć do ZUS wniosek:

  • RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
  • RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego możesz złożyć tylko elektronicznie przez:

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  • portal Emp@tia,
  • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość.

Więcej informacji na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/rodzinny kapitał opiekuńczy