4.06.2024 r. odbył się konkurs matematyczny o tytuł „Mistrza Rachunków 2023/2024”. Celem konkursu było doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów, mobilizowanie ich do samodzielnej i wytrwałej pracy oraz sprawdzenie umiejętności szybkiego rachunku. Uczniowie wykazali się umiejętnością pamięciowego liczenia, sprawdzili poziom swoich umiejętności i porównali go z umiejętnościami swoich kolegów i koleżanek. Uczestnicy  w ciągu 20 minut rozwiązywali zestaw 20 zadań rachunkowych. Cały ten czas pracowali z dużym zaangażowaniem, wykazując się  umiejętnością szybkiego  i poprawnego liczenia.

Mistrzem rachunków klasy czwartej został Nicolas D.
Mistrzem rachunków klasy szóstej została Wioletta S.
Mistrzem rachunków klasy siódmej została Joanna G.
Mistrzem rachunków klasy ósmej zostali ex aequo: Bohdan P. i Marcin B.

TYTUŁ „MISTRZA RACHUNKÓW 2023/2024” otrzymał : BOHDAN P.

Gratuluję zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!