Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "(Nie)zwykła Matematyka" II edycja została zakończona. Celem było nie tylko rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych, ale także ukazywanie bliskiego związku matematyki z życiem codziennym. Przez realizację 12 zadań z dziesięciu różnorodnych modułów, uczniowie klas IV-VIII mieli okazję pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać kreatywność oraz wyobraźnię geometryczną i logiczne myślenie. Oprócz tego, dzięki aktywnemu uczestnictwu w projekcie, doskonalili swoją sprawność rachunkową oraz zdobywali cenne umiejętności pracy w grupie. Nasze zaangażowanie i praca zostały docenione, a szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w projekcie. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia. Niech ta wyjątkowa przygoda będzie inspiracją do dalszych osiągnięć i działań na rzecz rozwijania umiejętności matematycznych każdego ucznia.

Zrealizowane zadania:

- Jak to przeczytać?
- Logika kartki papieru
- Dzień Tabliczki Mnożenia
- Czytamy paragony
- Szkieletowe konstrukcje
- Stacje zadaniowe
- Symetria w przyrodzie
- Matematyka w śniegu zaklęta
- Pikselowe obrazki
- Kahoot, quizyzz, wordwall, LearningApps
- Historia pieniądza
- Dzień Liczby Pi

 Szkolny koordynator projektu
 Ewa Pierzchała