Międzynarodowy Projekt Edukacyjny zaprowadził nas  na antypody, do Australii. Projekt „Nauka w plecaku” realizowany jest w naszej szkole już drugi rok i ma za zadanie budzić  ciekawość poznawczą uczniów. Rozwija również ich wyobraźnię, pobudza do twórczego myślenia. Nie bez znaczenia jest to, iż kształtuje postawę otwartości i prowadzi przez meandry geografii, przyrody, specyfiki życia mieszkańców różnych części świata.

Zespół uczniowski klasy 8 bardzo aktywnie uczestniczył w realizacji projektu. Teraz już - bez trudu -  uczniowie są w stanie wskazać na mapie i globusie Australię oraz wymienić cechy charakterystyczne tego kontynentu. Omówiono pustynny obszar z Australii, klimaty kontynentu i wielkie miasta. Najciekawsze były jednak endemiczne zwierzęta: kangury, emu, koale, dziobaki, psy dingo, kiwi. Nie pominięto historii dawnych plemion zamieszkujących terytorium Australii. Na ogromnej konturowej mapie zmieściliśmy flagę utrwalając tym samym to, iż Australia to kontynent a zarazem państwo. Wszyscy obecni uczniowie angażowali się w pracę. Cieszymy się, że kolejny etap projektu już za nami.