Szkolny konkurs plastyczny pt „Zaczarowany świat wody” , odbył się w naszej w nawiązaniu do Światowego Dnia Wody PAH. Jego celem było kształtowanie wrażliwości artystycznej, rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz uświadomienie konieczności oszczędzania wody.  

Zadanie konkursowe pozostawiło młodym twórcom szerokie pole do popisu. Każdy chętny uczeń mógł wykonać pracę zgodnej z tytułem konkursu, z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej. Mogły to być morskie głębiny czy piaszczyste plaże, wypoczynek nad rzeką czy jeziorem ale również zwierzęta i rośliny wodne. Wszystko zależało od inwencji artystycznej naszych uczniów. Praca „Zaczarowany świat wody” pobudziła w uczestnikach wyobraźnię twórczą i ekspresję plastyczną.

Jury konkursowe długo zastanawiało się nad wyborem laureatów. Nie było to łatwe.  

Przyznano nagrody:

 

I miejsce  Dawid Miśta                                                                                                     

II miejsce  Maksymilian Szota                                                                                                          

III miejsce Franciszek Bocionek

Wyróżnienia indywidualne otrzymują: Damian Grymel, Polina Yemelianova, Kamil Uroda, Natalia Nowak

Wyróżnienia klasowe przyznano klasie: 2a, 3b oraz 6 ZET

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w konkursie.