W kalendarzu polskich świąt od kilku lat ważne miejsce stanowi dzień 1 marca. To właśnie tego dnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony przez Sejm RP jako wyraz hołdu dla bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.                           
            Czasy były bardzo trudne, a poświęcenie bohaterskie. Za przeciwstawianie się władzom nowej Polski, groziły więzienia, kary śmierci ale też nieludzkie tortury. Tylko niezłomni bohaterowie byli wstanie przeciwstawić się przed takim terrorem, bo pomimo ogromnej świadomości konsekwencji wynikającej z walki, trwali do końca na swoich pozycjach.    

            Przyłączając się do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w naszej szkole powstała gazetka ścienna przedstawiająca wielu bohaterów, którzy w tych trudnych czasach oddali życie za walkę o wolną Ojczyznę, warto wspomnieć młodą, 18- letnią sanitariuszkę Danutę Siedzikównę „Inkę”, czy rotmistrza Witolda Pileckiego, człowieka o niezwykłym życiorysie, zaangażowanego w sprawy Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, torturowanego przez komunistów i skazanego na karę śmierci. Dodatkowo na lekcjach historii zostały zorganizowane prelekcje dotyczące wspomnianych wydarzeń, a ponadto starsze klasy wzięły udział w wyjątkowy spotkaniu online pt. „Żołnierze Wyklęci — pomijane fakty”.