Dziś, dwa dni przed feriami zimowymi we wszystkich klasach I- VIII w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne w ramach akcji "Bezpieczne ferie", której celem jest podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. Dzielnicowy st. post. Arkadiusz Majcherczyk oraz sierż. Maciej Piekarski z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przedstawił uczniom najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak unikać niebezpiecznych sytuacji w trakcie zabaw na śniegu, jak odpowiednio się ubierać, aby nie zmarznąć, oraz jakie ruchy należy wykonywać, aby zapobiec ewentualnym kontuzjom. Dzielnicowy zwrócił również uwagę na ważność noszenia odblasków, zwłaszcza w przypadku poruszania się po zmroku i otrzymali porady na temat bezpiecznego korzystania z lodowisk i stoków narciarskich.

Spotkanie z dzielnicowym Arkadiuszem Majcherczykiem było również okazją do omówienia tematu przemocy i nękania rówieśników. Podkreślił, że agresywne zachowanie nie powinno mieć miejsca w żadnym miejscu, w tym w szkole i podczas ferii zimowych. Zachęcał uczniów do zgłaszania przypadków przemocy i nękania, zarówno nauczycielom, jak i rodzicom.

Zajęcia profilaktyczne, miały na celu uświadomienie uczniom, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Dzięki temu spotkaniu uczniowie będą bardziej świadomi zagrożeń i będą wiedzieli, jak się przed nimi bronić, a my nauczyciele będziemy spokojniejsi.