5 października uczniowie klasy VII a wzięli udział w Międzynarodowym projekcie „Żywa Biblioteka” w Miejskim Domu Kultury Bogucice – Zawodzie w Katowicach. Projekt „Żywa Biblioteka” jest zatwierdzony przez Radę Europy jako oficjalna metoda edukacji o prawach człowieka. Jest to projekt edukacyjny ukazujący różnorodność naszego społeczeństwa, budujący postawy otwartości, akceptacji i dialogu.

            Spotkanie z Żywą Książką – Panią Dominiką Kasińską oraz jej mamą Panią Anną Kasińską, to początek poszukiwania rzetelnych informacji na temat marzeń, pokonywanie barier i swoich słabości. Spotkanie to, pozwoliło odpowiedzieć na różne pytania, których w innych okolicznościach nie mielibyśmy szansy, ani odwagi, zadać. Wypożyczając taką „żywą” książkę, weszliśmy z nią w dialog, konfrontując swoje wyobrażenie o niej oraz zmieniło postrzeganie i nastawienie do ludzi, życia i świata.