Po pierwszym miesiącu nauki w naszej szkole nadszedł czas na to, aby przedstawić chłopaków z klasy 1a i pokazać, co się wydarzyło w tym czasie.

Chłopcy uczą się spędzać ze sobą czas, wspólnie się bawić i pracować na lekcji. Opanowują sztukę siedzenia w ławkach i poznają już pierwsze literki. Malują, lepią, wycinają, słuchają oraz ćwiczą pisanie systematycznie doskonaląc te umiejętności. Uczą się zasad panujących w klasie i w szkole, na boisku szkolnym i podczas wyjść poza teren szkoły.

Poza tym mieli możliwość porozmawiać z panem Policjantem i usiąść w radiowozie (i nacisnąć w nim wszystkie możliwe guziki). Obchodzili już pierwsze klasowe urodzinki, przygotowali prace do projektu Kreatywne prace plastyczne, bawili się z kropkami w Dniu kropki i poznawali wielozmysłowo jabłko w Światowym Dniu Jabłka. Najważniejszym jednak dniem minionego miesiąca był obchodzony w piątek 29 września Dzień Chłopaka. Uczniowie otrzymali upominki (przygotowane przez jedną z Mam), mieli mały poczęstunek, przeobrazili się na chwilę w Supermana i mogli pobawić się nowymi samochodzikami na boisku szkolnym. Cały dzień był pełny wrażeń.

Życzymy Pierwszakom aby cały rok szkolny był ciekawy i bogaty w nowe doświadczenia!