Dnia 20 kwietna 2023 roku odbyła się lekcja otwarta z edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3 w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Na lekcję zostali zaproszeni nauczyciele z Międzyszkolnej Sieci Współpracy AT oraz nauczyciele z tutejszej szkoły. Lekcję otwartą przygotowała pani mgr Emilia Folwarczny, tematem zajęć było nadchodzące święto - Dzień Ziemi. Uczniowie klasy 3 chętnie pobudzali swoją ciekawość poznawczą w trakcie oglądania filmików, chętnie odpowiadali na pytania nauczyciela, a także dzielili się swoimi spostrzeżeniami zaobserwowanymi podczas oglądania. Zrozumieli czym jest ekologia i jak należy dbać o naszą planetę Ziemię. Wykonywali na monitorze interaktywne ćwiczenia dotyczące ekologicznych zasad, m.in.: projektując krajobraz, segregując śmieci, układając zdania z rozsypanki wyrazowej. W trakcie zajęć wszystkim towarzyszyła dobra atmosfera, zajęcia były atrakcyjne, uczniowie bardzo chętnie brali udział w wykonywaniu zadań wykorzystując monitor interaktywny.

Lekcja otwarta była kolejnym spotkanie do wymiany doświadczeń oraz dzieleniem się dobrymi praktykami związanymi z zastosowaniem nowoczesnej technologii w edukacji.