14 kwietnia obchodzimy rocznicę chrztu Polski.

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz czwarty, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.

  Na pamiątkę tego historycznego wydarzenia uczniowie wszystkich klas naszej szkoły przygotowali pod kierunkiem wychowawców, strony do albumu pod tytułem „Historia Polski w komiksie”. We wszystkich klasach została przeprowadzona prelekcja oraz na szkolnym korytarzu została zaprezentowana gazetka o w/w pematyce. Symbolem naszych obchodów było również wywieszenie flagi, co podkreśla wagę tego święta.