W dniu 19 listopada obchodziliśmy Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Główną ideą obchodów Dnia Życzliwości było uzmysłowienie i przypomnienie ludziom o tym, iż tylko wzajemna życzliwość, tolerancja może stać się podstawą do zbudowania pokoju i pomyślnych relacji międzyludzkich na całym świecie. Uśmiech, serdeczność i wzajemne ciepło są dobre na wszystko.

W naszej szkole był to dzień wyjątkowy, uczniowie przyłączyli się do tej wielkiej akcji poprzez działania mające na celu integrowanie społeczności klasowej i szkolnej, przejawianie oznak życzliwości, akceptacji, dobroci i koleżeństwa. Na dobry początek każdy otrzymał emotkę - „uśmiechniętą buźkę”, która przez cały dzień przypominała, że mamy być uprzejmi w stosunku do siebie. Na korytarzach dominował kolor żółty – kolor optymizmu i radości.

Aby przybliżyć naszym uczniom ideę bycia życzliwym dla drugiego człowieka podjęliśmy szereg działań. Jednym z nich było założenie Skrzynki Życzliwości, za której pośrednictwem uczniowie i nauczyciele mogli przesłać pozdrowienia i życzenia do wybranych osób. Powodzeniem cieszyła się także życzliwa foto ramka.

W tym dniu również został rozstrzygnięty konkurs, który odbył się w dwóch kategoriach: „Radosny Strój” oraz „Radosne Pozdrowienia”. W kategorii „Radosny Strój” zostali wyróżnieni uczniowie: - Aleksandra P. z kl. 7B AUT - Jakub W. z kl. 4B - Nadia P. z kl. 5 - Weronika K. kl. 6

oraz w kategorii „Radosne Pozdrowienia” wyróżnienie otrzymała klasa 8.

Dopełnieniem podjętych z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień działań była dekoracja na szkolnych korytarzach przybliżająca tematykę życzliwości, aforyzmy, cechy osoby życzliwej.

Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywającym w naszym towarzystwie.

Bądźmy życzliwi na co dzień!!!