Szkoła włączyła się w realizację projektu: GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

Głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad projektem objęła Posłanka do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska oraz Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”