OGŁOSZENIE KOMISJI SOCJALNEJ z dnia 10.10.2022 r.

Wnioski do komisji socjalnej: 

1) o przyznanie pomocy w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym (Święta)

2) o przyznanie paczek Mikołajowych dla dzieci urodzonych w latach 2008-2021

 można składać w terminie do 10 listopada 2022 roku.

 pobierz wniosek o zapomogę świąteczną

pobierz wniosek na paczkę mikołajową


OGŁOSZENIE KOMISJI SOCJALNEJ z dnia 03.03.2022 r.

 

Do 30 kwietnia br. osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia z Funduszu Socjalnego  składają oświadczenie o wysokości dochodów brutto na osobę w gospodarstwie domowym – rodzinie za rok 2021 na podstawie rozliczenia rocznego PIT.
Dochód brutto na 1 osobę emerytów i rencistów powinien być obliczany na podstawie przeliczonych emerytur w danym roku kalendarzowym.
Emeryt lub rencista dostarcza aktualną decyzję ZUS do wglądu.