W roku szkolnym 2021/ 2022 wychowawcy i uczniowie z klas II, 4A, 7A i 7B przystąpili do „Międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja” autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Marzeny Grzegrzółki oraz do „Innowacji pedagogicznej EkoEmocje” autorstwa Marzeny Dziadkowiec.

Celem projektu jest kształtowanie w uczniach postaw społecznych i rozbudzanie w nich wiary we własne możliwości. Działania projektowe mają aktywizować dzieci i młodzież na zrozumienie emocji i uczuć swoich i innych. Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem projektu ma na celu wpłynąć na integrację zespołów klasowych. Każda klasa będzie realizowała zadania z uwzględnieniem uzdolnień i możliwości uczniów.

Działania w ramach Innowacji EkoEmocje będą ukierunkowane na kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego, stworzenia sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą oraz poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie i przeżywanie.

Zarówno projekt, jak i innowacja realizowane będą przez cały rok szkolny 2021/ 2022.

emocja1y001
Previous Next Play Pause
1