Od maja bieżącego roku szkolnego w naszej placówce jest realizowana kolejna innowacja pedagogiczna pt.” To potrafię, tego się uczę.  Filmiki z zajęć lekcyjnych jako forma informowania rodziców o postępach i ewentualnych problemach ich dzieci oraz jako próba kontynuowania oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych w domu rodzinnym uczniów”. Program będzie realizowany przez nauczycielkę – wychowawczynię klasy łączonej 1A i 2A dla uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z możliwością włączenia w kolejnym roku szkolnym pozostałych nauczycieli pracujących z objętą innowacją grupą uczniów.

Pomysł na proponowaną innowację zrodził się z chwilą wprowadzenia w szkołach obostrzeń między innymi w kontaktach międzyludzkich z powodu pandemii Covid – 19. Rodzice uczniów nie mogli uczestniczyć w zajęciach otwartych, a zebrania  rodziców z nauczycielami musiały zostać ograniczone. Uczniowie klasy łączonej objęci innowacją to chłopiec, który jest uczniem naszej placówki drugi rok - klasa 2A, a drugi to chłopiec klasy 1A, który przeniósł się do naszej placówki pod koniec lutego bieżącego roku szkolnego, a więc jest nowym uczniem. Nowi uczniowie, to również nowi ich Rodzice, z którymi nauczyciele chcą nawiązać jak najlepszą relację. Trudno te relacje kształtować, jeśli rodzice nie do końca wiedzą jak w nowej szkole ich dzieci się czują, jak uczą się. Sytuacja ta jest dla nich nowa i wiąże się z wkroczeniem w nowe nieznane środowisko.

Jako autorka innowacji mam nadzieję, że ta forma kontaktu z rodzicami pomoże w wyjaśnieniu i zobrazowaniu podejmowanych działań edukacyjno – terapeutycznych w naszej szkole.

innowacja2A001
Previous Next Play Pause
1