W dniach 25-27 maja, uczniowie zdają egzaminósmoklasisty. Pozostali uczniowie wsztstkich klas pozostają w domach.