Dziś, 19 kwietnia przypada 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Symbolem pamięci tego wydarzenia z wiosny 1943 roku jest żonkil, a to dlatego, że ostatni przywódca zrywu Marek Edelman w każdą rocznicę składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Aby upamiętnić ofiary tego wydarzenia Nasza Szkoła włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną "Żonkile" organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która ma na celu zachowanie pamięci o tym wydarzeniu. W tym roku organizatorzy chcą upamiętnić nie tylko wybuch powstania, ale również podkreślić rolę, jaką odegrały w nim kobiety.