1 września 2020r godz. 9:00
 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
9,10 wrzesień 2021r.
Zebrania rodziców, wybory rad klasowych
29 wrzesień  2021 r.
Zebranie  Rady Rodziców
19 października 2021 r. (wtorek) godz. 16.30.
Zebranie z rodzicami – sprawy bieżące
18 listopad 2021r. (czwartek ) godz. 16.00.
Konsultacje z rodzicami
15 – 17 grudnia 2021 r. ( środa - piątek), godz. 9.00.
próbny egzamin ósmoklasisty
23 – 31 grudnia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
5 styczeń  2022 r. (czwartek) godz. 16.30.
Zebranie rodziców – przewidywane  oceny śródroczne, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, nagannymi i nieodpowiednimi ocenami zachowania
10 luty 2022r. (czwartek ) godz. 17.00.
Zebranie rodziców – oceny śródroczne, podsumowanie półrocza
14 – 25 luty 2022 r.
Ferie zimowe
24 marzec 2022 r. (czwartek), godz. 16.00.
Konsultacje z rodzicami
14-19 kwietnia 2022
Wiosenna przerwa świąteczna
21  kwiecień 2022r. ( czwartek ), godz. 16.30.
Zebranie z rodzicami
24 maj 2022 r. (wtorek) godz. 9:00
egzamin ósmoklasisty - język polski
25 maj 2022 r. (środa) godz. 9:00
egzamin ósmoklasisty - matematyka
26 maj 2022 r. (czwartek) godz. 9:00
egzami ósmoklaskisty - język obcy nowożytny
Dodatkowe terminy egzaminów ósmoklasisty

13 czerwiec 2022 - (poniedziałek) godz. 9:00 - język polski

14 czerwiec 2022 - (wtorek) godz. 9:00 - matematyka

15 czerwiec 2022 - (środa) godz. 9:00 - język obcy nowożytny

12 maj  2022 r. ( czwartek) godz. 17.00.
Zebranie rodziców - przewidywane oceny roczne
24 czerwca 2022r., ( piątek), godz. 9.00
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
27 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Ferie letnie