Nasza szkoła mieści się w centrum Katowic przy ul. Szkolnej 5. Taka lokalizacja zapewnia wygodny dojazd ze wszystkich stron. Daje również możliwość korzystania z dobrodziejstw bliskości placówek kultury, rozrywki oraz wielu punktów użyteczności publicznej, z których nasi uczniowie często korzystają również w ramach nauki różnych przedmiotów.

zobacz mapę dojazdu

Szkoła zapewnia:

wysoki poziom kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych

opiekę psychologiczno-pedagogiczną w formie:

zajęć dydaktyczno-wychowawczych

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

zajęć logopedycznych

gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji

stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metoda prof. A. Tomatisa

integracji sensorycznej z wykorzystaniem sali doświadczania świata

socjoterapii

terapii indywidualnej

orientacji zawodowej

elementów muzykoterapii

porad i konsultacji dla uczniów i rodziców