W październiku oraz powtórnie w listopadzie br. odbyły się wykłady historyczne zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach dla nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!”. Współorganizatorem spotkań był RODN WOM Katowice i Częstochowa.

  • Pierwszy wykład przybliżał sytuację społeczną w Polsce, która doprowadziła do masowych protestów i powstania ,,Solidarności”
  • Drugi odnosił się do działalności NSZZ ,,Solidarność” w Regionie Częstochowskim.
  • Trzeci nawiązywał do historii działaczy Związku w naszym regionie, prelegentami byli członkowie organizacji, świadkowie tych wydarzeń.
  • Czwarty wykład, wygłoszony w Sali Papieskiej na Jasnej Górze, poświęcony był Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i roli jaką odegrał w czasie kryzysu społeczno-politycznego w czasach PRL-u.

W ramach realizacji projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!" w październiku zostały przeprowadzone lekcje w klasach 7 i 8 na temat stanu wojennego w Polsce. Zajęcia odbywały się w oparciu o materiały multimedialne dostępne w ramach projektu ,,Gdy gaśnie pamięć ludzka…”. Celem zajęć było przygotowanie do świadomego odbioru wystawy IPN oraz materiałów zgromadzonych na gazetce patriotyczno-historycznej.

Na zajęciach zostały wykorzystane materiały edukacyjne przygotowane przez IPN.

 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

 

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej STAN WOJENNY 1981-83

08 listopada br. odbył się pokaz wystawy IPN "Stan wojenny 1981-83" w formie elektronicznej. Młodzież miała okazję poznać najważniejsze wydarzenia związane ze stanem wojennym oraz zobaczyć zdjęcia dokumentalne z tamtego okresu. Uczniowie po obejrzeniu wersji elektronicznej wystawy, przygotowali wersję tradycyjną, gdzie została zamieszczona na szkolnym korytarzu dostępna dla wszystkich.

Poniżej link do elektronicznej wystawy do obejrzenia wspólnie z rodzinami.

 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

 

Uczniowie naszej szkoły z klasy VII oraz VIII wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno – Literackim który był skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Temat konkursu to: Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” na kartkę  do albumu przedstawiającą nieznanych świadków wydarzeń sprzed 40 lat z Regionu Śląsko - Dąbrowskiego, Częstochowskiego i Podbeskidzia.

 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

 

W dniu 27 października uczniowie klas VII i VIII w ramach realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!” obejrzeli film dokumentalny pt. „Nie zabierajcie mamy”, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

 

Szkoła włączyła się w realizację projektu: GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

Głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad projektem objęła Posłanka do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska oraz Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

 

W ramach udziału w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!”. W naszej szkole znajduje się kącik patriotyczno - historyczny. Uczniowie mogą zapoznać się z najważniejszymi informacjami, poczytać o ważnych wydarzeniach oraz dowiedzieć się jak wyglądało życie codzienne podczas stanu wojennego.

 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”