London Week – część II – wyniki quizu

Nawiązując do artykułu poprzedniego, będącego wstępem do konkursu o Londynie, nareszcie jesteśmy w stanie ogłosić zwycięzców. Pytania nie były proste i wymagały uważnego słuchania wykładu nauczyciela oraz czytania informacji wyświetlanych na tablicy interaktywnej. Dodatkową trudność stanowiło wyświetlanie pytań w języku angielskim, co zmusiło uczniów do użycia słowników. Uczennica klasy V SP podczas omawiania nietypowych atrakcji Londynu sama z własnej woli notowała wszystko o czym mówił nauczyciel, co z pewnością ułatwiło jej udzielenie właściwych odpowiedzi na bardzo trudne pytania w quizie.

I miejsce – Natalia Kubica – klasa V

II miejsce – Joanna Gawin – klasa VI

III miejsce – Sebastian Arnista – klasa VII

                                   Serdecznie gratulujemy!!!