W dniu 21.03.2023 roku Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w XXX – tym Międzyszkolnym Turnieju Koszykówki zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 30 z Sosnowca. Zawody rozpoczęły się uroczystym powitaniem Dyrektora szkoły któremu towarzyszył przedstawiciel Rady Miasta Sosnowiec. Po krótkim wstępie omówione zostały podstawowe zasady i przepisy gry. Następnie odbyło się losowanie po czym drużyny poszczególnych szkół rozpoczęły rywalizację. Mecze trwały 2x7 minut, a grano systemem grupowym. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek, napój oraz torebkę niespodzianek. W turnieju wzięły udział reprezentacje szkół z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic, Siemianowic, Świętochłowic i Katowic.

Mecze były bardzo emocjonujące i wyrównane Odbywały się w duchu zasad fair play i wzajemnego szacunku co sprawiło że na turnieju panowała bardzo dobra, wręcz przyjacielska atmosfera.

Reprezentacja naszej szkoły zajęła IV miejsce a nasz zawodnik Marcin z klasy siódmej zdobył I miejsce w konkursie indywidualnym rzutów do kosza na czas zdobywając 14 pkt. w 30 sek. Na zakończenie organizator podsumował zawody i wręczył nagrody zespołowe oraz indywidualne. Za pierwsze trzy miejsca drużyny otrzymały okazałe puchary a dodatkowo każda szkoła otrzymała dyplom uznania.

Gratulujemy naszym sportowcom udanego występu i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.

Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wf.