Podsumowanie pierwszych tygodni nowego roku szkolnego 2022/2023 w 3M, 5A i 8bA

  1. Powitanie w klasie 3M nowego ucznia Roberta, który dołączył do Dominika.
  2. Podjęcie wyzwania opieki nad kwietną rabatą w ramach projektu Muzeum Śląskiego w Katowicach „Społeczne Ogrody”
  3. Wycieczka do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Zielone płuca Śląska to miejsce, gdzie uczniowie mogą obserwować zmiany w przyrodzie w poszczególnych porach roku. Wycieczki te wykorzystujemy również do modelowania na bieżąco zachowań uczniów w miejscu publicznym, w środkach komunikacji miejskiej, jak również w kawiarence. Prawidłowe funkcjonowanie naszych podopiecznych w otwartej społeczności, w naturalnych warunkach, to jeden z priorytetów pracy dydaktyczno – wychowawczo – terapeutycznej.
  4. Grupa uczniów klas 3M, 5A oraz 8bA kontynuuje zajęcia warsztatowe z ceramiki w ramach programu Pałacu Młodzieży w Katowicach „Umiem więcej”
  5. Udział uczniów w praktycznych zajęciach w ramach utrwalania zasad ruchu pieszych w dużym mieście

To tylko wybrane aktywności klas uczniów z autyzmem. W kolejnych tygodniach otwieramy wieko skrzyni z ciekawymi pomysłami. Do zobaczenia

jesienw_358At001
jesienw_358At002
jesienw_358At003
jesienw_358At004
jesienw_358At005
jesienw_358At006
jesienw_358At007
jesienw_358At008
jesienw_358At009
jesienw_358At010
jesienw_358At011
jesienw_358At012
Previous Next Play Pause