W dniach 9-13 maja z okazji Dnia Unii Europejskiej, czyli święta europejskiego w naszej szkole odbył się konkurs międzyklasowy. W konkursie brały udział wszystkie klasy oraz świetlica szkolna i biblioteka. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali ciekawe gazetki ścienne, prezentacje multimedialne, ciekawostki związane z poszczególnymi państwami, a także tańce, piosenki, potrawy regionalne i charakterystyczne stroje narodowe.

W ramach lekcji WOS- u przypomnieliśmy sobie o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy to Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 - 1952, ogłosił swoją deklarację - plan Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, co wpłynęło na rozpoczęcie procesu integracji europejskiej.

Warto pamiętać o tym, że jednym z symboli Unii jest również jej maskotka, nosząca imię Syriusz. Każde państwo członkowskie Unii ma prawo ubrać Syriusza w to, co jest dla niego charakterystyczne. Chętni uczniowie przystąpili do konkursu plastycznego, którego zadaniem było zaprojektowanie polskiego Syriusza.

Aby pogłębić wiedzę Samorząd Uczniowski naszej szkoły, przygotował informacje
i ciekawostki związane z integracją krajów członkowskich UE na szkolnym korytarzu w formie gazetki ściennej, były też prace plastyczne, filmy, quizy, układanie puzzli oraz szereg różnych ciekawych wiadomości.      

Były to barwne dni, pełne niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy za zaangażowanie, aktywność i serdecznie zapraszamy na przyszłoroczną edycję Dnia Europejskiego.