OPŁATY ZA OBIADY w roku 2023

Szanowni Państwo,

Od stycznia 2023 posiłki dla naszych uczniów będzie przygotowywać Szkoła Podstawowa Nr 10.

W związku z tym zmianie ulega :

- TERMIN PŁATNOŚCI DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA

Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry w nieprzekraczalnym terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, celem umożliwienia obsłudze stołówki zaplanowania odpowiedniej

liczby posiłków na dany dzień. Wpłata dokonana po tym terminie będzie skutkowała odsetkami za opłacenie po terminie należności cywilnoprawnych do jakich zalicza się wyżywienie w stołówce szkolnej zgodnie z

art. 481 Kodeksu cywilnego w ustawowej wysokości - 7%.

- KWOTA

4,00 za jeden obiad

- NUMER KONTA

31 1020 2313 0000 3102 0515 0760

- OPIS PRZELEWU

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Sokolska 23, 40-086 Katowice

Tytuł wpłaty:

Obiady/ imię i nazwisko ucznia/ SPS7/ miesiąc

 

W styczniu 11 dni roboczych X 4,00 zł= 44,00