INFORMACJE DLA RODZICÓW O PŁATNYCH OBIADACH

OPŁATY  ZA  POSIŁKI  - październik  2022

Koszt pełnopłatnego obiadu to: 11,93 zł

Koszt obiadu uczniowskiego: 3,50 zł (tzw. wsad do kotła)

21 dni żywieniowych x 3,50 zł = 73,50  zł

Obiady każdego miesiąca są zamawiane "z góry", dlatego prosimy nie odliczać samemu wpłat za dni, w których dziecka nie będzie! Prosimy, by wpłacać pełną, dokładną kwotę na dany miesiąc. ( W przypadku informacji indywidualnej kwota do wpłaty jest wykazana w przekazanym piśmie)

Z informacją o nieobecności dziecka proszę dzwonić  do sekretariatu szkoły  do godziny 8.15  dnia nieobecności dziecka. Tylko wtedy możliwy będzie zwrot za obiad.

661 914 723

691 559 804

Wpłat za obiady należy dokonywać przelewem na konto bankowe nr:

31 1020 2313 0000 3002 0573 3003

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA październik  2022 – OPŁATA ZA OBIADY  SPS7 KATOWICE

 do 10-go dnia każdego miesiąca.

Potwierdzenie wpłaty należy do każdego 10-go dnia miesiąca przesłać drogą mailową na adres szkoły lub oddać osobiście w sekretariacie szkoły. Osobą zajmującą się obiadami w szkole jest pedagog szkolny Justyna Dysy lub Barbara Piasecka