Uczniowie klas V-VIII wzięli udział w akcji związanej z powstaniem warszawskim, by nie tylko zgłębić jego historię oraz przebieg, ale i upamiętnić bohaterów. Młodzież uczestniczyła w lekcjach historii na temat Powstania Warszawskiego, w czasie których wraz z nauczycielami omawiali przyczyny, przebieg i skutki powstańczego zrywu, analizowali plan powstania czy poznawali rodzaje uzbrojenia. Uczniów klas V i VI obejrzeli i wysłuchali słuchowiska „Mały” roznosiciel nadziei - wprowadzając uczniów w powstańczy klimat, odpowiadając na pytanie, jaką rolę w powstaniu pełnił tytułowy „roznosiciel nadziei” . Natomiast kl. VII i VIII obejrzeli program nauczyciela Arkadiusza Patera „Co za historia”- opowiadający o zagadnieniach dot. Powstania Warszawskiego. Ponadto nie wychodząc z sal lekcyjnych, odbyli wirtualny spacer po Muzeum Powstania Warszawskiego. Wzruszeni losem polskich żołnierzy i ludności cywilnej uczniowie chętnie zaangażowali się w przygotowanie kartek z podziękowaniami i życzeniami dla bohaterów. 40 kartek wraz z życzeniami płynące prosto z młodych serc, zostały wysłane na adres: Fundacja Sensoria, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław z dopiskiem BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE

Szczegółowy rapot z akcji BohaterON