OGŁOSZENIE KOMISJI SOCJALNEJ z dnia 03.03.2022 r.

 

Do 30 kwietnia br. osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia z Funduszu Socjalnego  składają oświadczenie o wysokości dochodów brutto na osobę w gospodarstwie domowym – rodzinie za rok 2021 na podstawie rozliczenia rocznego PIT.
Dochód brutto na 1 osobę emerytów i rencistów powinien być obliczany na podstawie przeliczonych emerytur w danym roku kalendarzowym.
Emeryt lub rencista dostarcza aktualną decyzję ZUS do wglądu.