4 września 2023r. godz. 9:00
 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
14 września 2023r. godz 17:15
Zebrania rodziców, sprawy bieżące, wybory rad klasowych
27 września  2023 r. godz. 17:00
Zebranie  Rady Rodziców
18 października 2023 r. godz. 16:00
Konsultacje z rodzicami
20 grudnia 2023r. godz. 16:30
Zebranie rodziców, przeiwdywane oceny śródroczne, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, nagannymi i nieodpowiednimi ocenami zachowania.
23 – 31 grudnia 2023 r.
Przerwa świąteczna
16 – 18 stycznia 2024 r. godz. 9:00
Próbny egzamin ósmoklasisty.
25 stycznia  2024 r. godz. 17:15
Zebranie rodziców – oceny śródroczne, podsumowanie półrocza.
29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
Ferie zimowe.
20 marca. 2024 r. godz. 16:30
Zebranie z rodzicami.
28 marca - 2 kwietnia 2024 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna.
18  kwietnia 2024 r. godz. 16.30.
Konsultacje dla rodziców.
14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9:00
egzamin ósmoklasisty - język polski
15 maja 2024 r. (środa) godz. 9:00
egzamin ósmoklasisty - matematyka
16 maj 2024 r. (czwartek) godz. 9:00
egzami ósmoklaskisty - język obcy nowożytny
Dodatkowe terminy egzaminów ósmoklasisty

10 czerwiec 2024 - (poniedziałek) godz. 9:00 - język polski

11 czerwiec 2024 - (wtorek) godz. 9:00 - matematyka

12 czerwiec 2024 - (środa) godz. 9:00 - język obcy nowożytny

termin ogłoszenia wyników - 3 lipca 2024

termin wydania zaświadczeń - 3 lipca 2024

13 maja  2024 r. godz. 17.00.
Zebranie rodziców - przewidywane oceny roczne
21 czerwca 2024 r. godz. 9.00
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
24 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
Ferie letnie