Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

OGŁOSZENIE KOMISJI SOCJALNEJ Z DNIA 02.05.2024r.

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku we własnym zakresie (tzw. grusza) są przyjmowane w sekretariacie szkoły do 17-05-2024 r.

 

OGŁOSZENIE KOMISJI SOCJALNEJ z dnia 25.03.2024 r.

Do 30 kwietnia br. pracownicy ubiegający się w roku 2024 o przyznanie świadczeń z Funduszu Socjalnego  składają oświadczenie o wysokości dochodów brutto na osobę w gospodarstwie domowym – rodzinie za rok 2023 na podstawie rozliczenia rocznego PIT.

Dochód brutto na 1 osobę -  emerytów i rencistów powinien być obliczany na podstawie przeliczonych emerytur przez ZUS w danym roku kalendarzowym.

Emeryt lub rencista dostarcza oświadczenie o dochodach po otrzymaniu aktualnej decyzji z ZUS.

Decyzję proszę dostarczyć do wglądu.

 

wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe

oświadczenie o dochodach pracownika

oświadczenie o dochodach emeryta

wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika

wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta

oświadczenie o kwocie wolnej od podatku

wniosek o zapomogę z ZFŚS

wniosek o zapomogę losową