plakatsekap mini 1projekt z klasaherb rpszkoła bez przemocyszpz logo1Szoła Równych Szans

Oferta dla uczniów z autyzmem

klasy dla uczniów z autyzmemSzkoła posiada 2 i 3-osobowe klasy dla uczniów upośledzonych umysłowo z autyzmem w wieku od 6 do 21 lat na wszystkich poziomach edukacji (szkoła podstawowa I-VI, gimnazjum) w oddzielnym budynku z bezpośrednim dostępem do sali gimnastycznej. Każda klasa ma swoje pomieszczenie i pracuje w systemie bezdzwonkowym. Nasi uczniowie przyjeżdżają do nas z terenu Katowic, Siemianowic Śląskich, Ornontowic, Chorzowa, Mysłowic i Mikołowa. Jesteśmy najdłużej (od 1987 roku) istniejącą szkołą na Śląsku z klasami dla uczniów z autyzmem.

Naczelną zasadą w pracy z uczniem, jest podejście do niego jako OSOBY z poszanowaniem jego godności, autonomii, ograniczeń, potrzeb i możliwości oraz aktywizowanie i uspołecznianie, które pozwoli w przyszłości na w miarę samodzielne funkcjonowanie.

Przedmioty realizowane na lekcjach: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, muzyka, katecheza, wychowanie fizyczne, rewalidacja indywidualna (terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne), zajęcia świetlicowe.

W pracy z uczniem stosujemy formy pracy, które uwzględniają wielozmysłowe poznanie rzeczywistości oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym. Każdy uczeń jest objęty indywidualnym programem nauczania uwzględniającym poziom funkcjonowania i potencjalne możliwości.

Uczniom podczas pobytu w szkole:

  • dostarczamy doświadczeń, aktywizujemy, stymulujemy i wzmacniamy rozwój uczniów,
  • poddajemy ich zintegrowanym oddziaływaniom dydaktycznym, wychowawczym, terapeutycznym i opiekuńczym,
  • podejmujemy działania, które uwzględniają ich indywidualne potrzeby, stwarzają możliwości osiągnięcia sukcesu na swoją miarę
  • dbamy o rozwój emocjonalny
  • uczymy współżycia z innymi i rozumienia rzeczywistości

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Autyzm